OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Vítejte na stránkách vnitřního oznamovacího systému společnosti EBY COM s.r.o. zřízeného podle zákona číslo 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelův platném znění a Směrnice o ochraně oznamovatelů (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie).

informace:

Pokud si přejete podat oznámení společnosti EBYCOM s.r.o., podle zákona číslo 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů  pak prosím kontaktujte jednu z níže uvedených příslušných osob na emailu:

Kontaktní osoby:

Jitka Jelínková nebo Iveta Benešová

  • Doručovací adresa: EBY COM s.r.o. - Whistleblowing, Větrná 148,      277 11, Neratovice 

 

 

 

V případě, že byste chtěli podat oznámení ústně, kontaktujte nás prosím nejprve písemně na výše uvedeném e-mailu nebo adrese, abyste si domluvili osobní schůzku. Ústní oznámení bude archivováno písemným přepisem.